திங்கள், 28 செப்டம்பர், 2009

பிரணவ மந்த்ரத்தின் பெருமைகள் ...

ஓம் 


The Sanskrit syllable OM 
or Aum is said to be 
the primordial, essential sound 
from which all other sounds arise. 
Since ancient times, yogis and meditators have taken the help of 
OM for their meditation practice and to realize their true nature.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக