வியாழன், 4 நவம்பர், 2010

தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

இதயம் நிறைந்த 
இனிய தீபாவளி திருநாள் 
வாழ்த்துக்கள்.