புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்


விக்ருதி என்றால் மாற்றி அமைக்கப் பட்டது என்று பொருள். உங்கள் வாழ்வில் எல்லா நலன்களும், வளங்களும் பொலிய இறையருள் வேண்டுகிறேன்.